FELSEFE SANAT BEDEN BİLİNÇ ÖZNE DUYGU FİZİK SPiNOZA DELEUZE NiETZSCHE İst Cumhur KOCALAR

15 Temmuz 2012 Pazar

Şehircilik kitaplığı

Siteler:
Akademik:
http://azizcumhurkocalar.blogspot.com/
http://ackocalar.blogspot.com/
 
http://imarhakdevri.blogspot.com/ 
http://tezler.blogspot.com/

http://yinelenebilirenerji.blogspot.com/ 
http://ar-ge.blogspot.com/

Popüler:
http://istanbuluma.blogspot.com/
http://kulturtabiat.blogspot.com/Üniversiteler: (ŞBP, Mimarlık, İnşaat, Geomatik, Siyasaet, Kamu yönetimi)

MSGSÜ:

ODTÜ:

İTÜ:

YTÜ:

GÜ:

9 Eylül Ü:

İYTE:

KTÜ:

GYTE:

AİBÜ:

STÖ:
Çekül

TMMOB:
Şehir Plancıları Odası
Mimarlar Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
...
Serbest:
Hayalet Fanzin

Felsefe tükenmeyen tek kaynak

http://felsefemiz.blogspot.com/2012/07/felsefe-forumu.html

31 Temmuz 2011 Pazar

Sonsuz Düşünce, Alain Badiou

Giriş;
Felsefeye bir türlü el atamayanlar ve günümüzde gfelsefe dışında da başka hiç bir alanda da istediğini tam bulamayanlar için gecikmeden bir tanışmanın kapılarını aralamak üzere bu kitap hakkında bir kaç tanıtıcı deneyimimi paylaşmak istiyorum.

Amaç;
Felsefenin diğer alanlarla ilişkisini çözümleyen ve çağdaş felsefenin metodlarını işleyen benzersiz bir giriş kitabı. Okuyucusunda geriye dönüşlerle bir kaç kez okunabilecek tadı bırakan yapısı ile çağdaş felsefeyle ilgilenenler ve bariz çıkmazları aşmak isteyenler için büyüleyici bile denilebilir.

Kapsam;
Tarihsel ilişkisel bağları güçlü kurulabilmiş alanlar arasıdan, kendinden emin bir rehberin gezintisini size taşıyor. Böylesine bağlantılı bir bakış açısının eseri olması ve kolay okunabilirliği kitabı başucumuza taşımaya yetiyor.

Öngörü:
Zamanla bazı başlıklarının üzerinde daha kapsamlı özet metinlerle felsefe sitesinde * duracağıma eminim ve bazı filozoflara da göndermelerle alanlar arası ilişkiselliğe daha da yer verilebileceğim neredeyse kesin gibi, ama zamanını yine kestiremiyorum, yinede 2011 bitmeden diyebilirim. Beklemek istemeyenlere Metis uğprma yolu her zaman açık tabi. Teşekkürler...
* http://felsefemiz.blogspot.com/

13 Aralık 2010 Pazartesi

Kitap: Spinoza üzerine onbir ders, Deleuze, Çeviri:Ulus Baker

Kitap

Deleuze yorumlarıyla, Spinoza'ya yönelik asıl-derin eserlerin okumaları öncesinde, O'nu anlamak üzere, tahammül gösterip okumak isteyenlere özellikle önerilir.

Çevirisi üzerinden yapılacak bu okumanın, biraz bütünlüğüne kavuşabilmesi için, sonunun beklenilmesi gerekecektir.

Ayrıca isteyenler için, seminer şeklinde verilebilecek bir önerim de olacaktır:

Seminer:
Eser, 11 oturumda yada 5 oturumluk özet tarzda, 5 kişilik gruplar oluşturulabildiği her zaman, sözel olarak istenilen mekanlarda seminer olarak sunulabilir. Sonra sohbete de açıktır.
Başvuru: azizcumhur@gmail.com

Benzer şekilde bir başka kitap önerim daha olacaktır.
Yakında bu ve diğer eserin kısa özetleri alttaki sitede de olacaktır.
http://felsefemiz.blogspot.com/
Şimdilik iyi okumalar.

27 Ağustos 2010 Cuma

Kanaatlerden İmajlara - Ulus Baker

Kitap tanıtımı

Kanaatlerden İmajlara
Duygular Soyolojisine Doğru
Ulus Baker

Birikim Yayınları
1. baskı
2010

Sosyoloji alanındaki sonuçları her zaman değişken kalan anketlere dayalı gidişattaki tıkanışlara tarihsel felsefi temelli alternatif çözümlemeli eleştirel bir yaklaşım.


19 Mayıs 2010 Çarşamba

Yaşayan Kütüphane

Duyuru

Yaratıcı, aydınlık toplumsal gelişme projelerine en önemli aday:

http://www.yasayankutuphane.net/

Gerçek bir Hayat Üniversitesine katkı ancak böyle olabilir, gönüllü destek verin.
Canlı kitaplarla * tanışıp, önyargılarınızı silin.
Onlar zaten travmalarınızdır, artık boş yere taşımayın.

Gönüllü kitaplar:
* Lezbiyen, Travesti, Psikolog, Kürt, Başörtülü, ...

Yenilerini sizde önerin, toplumdaki ayrımcılığı engelleyin,

16 Şubat 2010 Salı

HAYALET Fanzin bir e-Yayıcılık hamlesi

Haber

HAYALET Fanzin sizlerle

Yüksel Arslan sergisiyle birlikte yayın hayatına başlayan e-fanzin,
katılımınıza da açık; özgün, bağımsız yazılarınızı bekliyor.

Oku/Yaz edimleri içinde kalıp, bu yetilerini güçlendirmeyi önemseyenlerle birlikte yeni bir yolculuğa daha başlamış olmaktan dolayı çok mutluyuz,
tüm emeği geçenler adına,
sizlere de destek/katılımınızdan dolayı teşekkürler.

Tanıtım yazısı:
http://cumhurkocalar-dans.blogspot.com/2010/02/hayalet-fanzin-kultur-sanat-yayn.html
Gösterilen yollardan erişilebilir durumda!

25 Aralık 2009 Cuma

2010 Okunacak yeni kitaplar

2010

Hoş geldin 2010,
İyi ki varsın İstanbul,
Yaşasın kültür ve sanat.

http://cumhurkocalar-dans.blogspot.com/2009/12/2010-yaklasrken.html


Yakın Gelecek Okuma Öngörüleri


Spinoza;
 1. Etika
 2. Teolojik-politik inceleme
Deleuze;
 1. Kıvrım
Roman;
 1. Stefan Zweig, Bilim-kurgu, Yarının Tarihi

29 Haziran 2009 Pazartesi

Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi

Kaynak: http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=421

Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi Afişi

Bu Bildirge, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Düşünce Özgürlüğü Grubu tarafından hazırlanmış ve TKD Genel Yönetim Kurulu kararı ile 22 Şubat 2008 tarihinde kabul edilmiştir.

Vazgeçilmez insan haklarından biri olan ve demokrasinin temeli sayılan düşünce özgürlüğü, kişilerin her türlü düşünceye erişme ve düşünceleri açıklama hakkıdır. Bu özgürlük, aynı zamanda, bilgi hizmetlerinde çekirdek bir kavram olup, bilgi merkezlerinin (kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezi vb.) önemli varlık koşullarından biridir.

TKD, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Konseyi İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, aynı kuruluş tarafından ilan edilen İfade ve Bilgi Özgürlüğü Bildirgesi, IFLA (Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu) Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi ve TKD Mesleki Ahlâk İlkeleri’nde belirtildiği biçimiyle düşünce özgürlüğünü savunur, destekler ve geliştirmek için aşağıdaki ilkeleri benimser.

 1. Bilgi merkezleri, politika geliştirme ve uygulamada düşünce özgürlüğü odaklı yaklaşımları benimsemelidir.
 1. Çağdaş bir toplumda, bireylerin, her türlü bilgiye eşit ve özgürce erişim hakkı vardır. Bilgi merkezleri, bu hakkın en iyi biçimde kullanılmasına olanak ve fırsat sağlar. Kişilerin, bilgi merkezlerindeki düşünce ürünlerinden yararlanmaları politik, dinsel, ulusal, ahlaki, ticari, ırksal, etnik köken, cinsiyet ve benzeri nedenlerle engellenemez.
 1. Bilgi merkezleri, toplumsal sorumlulukları gereği bütün düşüncelerin açıklanması, yayımlanması ve kütüphanelerde yararlanmaya sunulmasından yana tavır alır, sansüre karşı çıkar ve bu konuda ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 1. Bilgi merkezlerine kaynak seçimi, kişisel tercihlere göre yapılmamalı, mesleki ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Bilgi kaynakları, içeriğinden, yazarı ya da yayıncısının düşünce, inanç veya görüşünden dolayı dışlanmamalıdır.
 1. Bilgi merkezi çalışanları, teknik işlemler ve kullanıcı hizmetlerinde sansür olarak kabul edilen, bilgi kaynaklarına erişimi engelleyici veya kısıtlayıcı davranış ve uygulamalardan kaçınırlar.
 1. Bilgi merkezleri, amaç ve işlevleri doğrultusunda, sergi ve toplantı salonu gibi olanaklarını gereksinim duyan kişi ve gruplara ayırım gözetmeksizin sunar.
 1. Bilgi merkezi çalışanları, TKD Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi’nde yer alan ilkelere uygun davranmalıdırlar. Onlar, bundan dolayı haksız işlem ve uygulamalarla karşı karşıya bırakılamaz ve yöneticileri tarafından aykırı davranmaya zorlanamazlar.
 1. Bilgi merkezlerinde kullanıcıların özel yaşam gizliliğine saygı duyulur. Bu nedenle, kullanıcıların kimliği ve yararlandığı bilgi kaynakları üçüncü kişilere açıklanmaz.

Belirlenen ilkeler, çağdaş gelişmelere koşut olarak geliştirilerek uygulanabildiği ölçüde, bilgi merkezlerinin gerçek işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacak ve toplumun demokrasiyi içselleştirerek yaşamasına katkı sağlayacaktır.

Türk Kütüphaneciler Derneği

İletişim özgürlüğü ve savunma hakkı, Sansür

Haber

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/Default.aspx?aType=SonDakika&ArticleID=1111969&Date=29.6.2009

EMO: 6 ayda 2 bin 600 site engellendi

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı İnternet Dairesi tarafından 2009 yılının ilk 6 ayında engellenen internet sitesi sayısının 2 bin 601 olduğunu, bu engellemelerin sadece 475’inin yargı kararına dayanarak yapıldığını bildirdi.
EMO Ankara Şubeden yapılan açıklamada, "Yargı kararını beklemeden atılan imzalar göstermektedir ki, birileri bizi sadece gözetlemiyor, aynı zamanda engelliyor. Ülkemiz insanlarının büyük bir bölümünün iletişim faaliyetleri ve bilgi aramada kullandığı internet sitelerinin siyasi iktidarın atadığı kişiler tarafından resen kapatılması, iletişim özgürlüğünün engellenmesinin yanı sıra insanların ifade özgürlüğünün de kısıtlanmasından başka bir şey değildir" denildi.


Açıklamada, şu görüşlere de yer verildi:
"Siyasal iktidarlarca atanan bürokratlar, kendi ideolojik ve duygusal değerlendirmelerinden referansla kimseye savunma hakkı tanımaksızın, internette neyin olup olamayacağına hükmetmektedirler. Yani biz internet kullanıcıları aslında yasaklanmayan sitelerde dolaşırken, sandığımızın aksine Anayasal hakkımızdan değil, siyasal iktidarın lütfundan istifade etmekteyiz.
Günümüz insanının hava ve su kadar doğal ihtiyacı olan iletişim özgürlüğünün önündeki bütün engeller, antidemokratik ve çağdışı yasalar, yasaklamalar kaldırılmalıdır."

Diğer:

http://bianet.org/bianet/azinliklar/105331-turkiyenin-anadilleri